Sankční novinky 2015

Sněmovní tisk č. 252 obsahující novely daňových zákonů se v části čtvrté dotýká také změny daňového řádu. Za podstatné považujeme, že tento tisk již prošel jak Poslaneckou sněmovnou, tak i Senátem, podepsal jej prezident a nyní (stav k datu 19. 11. 2014) čeká na podpis premiéra a vyhlášení ve sbírce zákonů.

Přečtěte si více

Novela zákona o DPH od roku 2015

V tomto příspěvku bychom rádi navázali na náš červnový článek zabývající se změnami daně z přidané hodnoty od roku 2015 a seznámili vás s  aktuálním stavem a některými z dosud méně diskutovaných bodů.

Přečtěte si více

Finanční správa dále přitvrzuje v oblasti transakcí mezi spojenými osobami

V srpnovém vydání jsme vás informovali o aktivitách Specializovaného finančního úřadu požadujícího po jím spravovaných daňových subjektech vyplnění dotazníku týkajícího se transakcí se spojenými osobami.

Přečtěte si více

Komplikace s životním pojištěním od roku 2015

Od nového roku začne platit novela zákona o daních z příjmů. Ta mimo jiné rozšíří podmínky pro odečtení plateb na životní pojištění od základu daně. 

Přečtěte si více

Zrušení starých bankovních účtů finančních úřadů

V souvislosti s velkou reorganizací daňové správy došlo od 1. 1. 2013 mimo jiné také k zavedení nových čísel bankovních účtů jednotlivých finančních úřadů (viz článek ve vydání 12/2012).

Přečtěte si více


TPA Horwath je jednou z předních poradenských společností v oblasti daní a auditu působící ve střední a jihovýchodní Evropě. Máme přibližně 1 000 zaměstnanců v České republice, Albánii, Bulharsku, Chorvatsku (exkluzivní obchodní partner), Maďarsku, Polsku, Rakousku, Rumunsku, Srbsku, Slovinsku a na Slovensku. TPA Horwath poskytuje služby zejména v oblasti daňového poradenství, auditu, oceňování, corporate finance a účetnictví.