Jana Skálová, partnerka TPA Horwath, zvolena do Prezídia Komory daňových poradců ČR

Ing. Jana Skálová Ph.D., partnerka TPA Horwath, byla na Valné hromadě Komory daňových poradců ČR znovu zvolena do Prezídia KDP ČR. Valná hromada proběhla 6. 11. 2015 a nové devítičlenné Prezidium pak ze svého středu zvolilo Ing. Petru Pospíšilovou za novou prezidentku Komory a za viceprezidenta byl zvolen Ing. Martin Tuček. 

Přečtěte si více

Změny v osvobození příjmu z prodeje podílu na společnosti s ručením omezeným

Česká podnikatelská veřejnost si zvykla, že příjem z prodeje podílu na společnosti s ručením omezeným je od daně osvobozen, je-li splněn časový test 5 let, tedy přesahuje-li doba mezi nabytím podílu a jeho úplatným převodem dobu 5 let.

Přečtěte si více

Kde zjistit veřejně dostupné informace o Vašem obchodním partnerovi?

Jiří Hlaváč, partner společnosti TPA Horwath, vystupoval s tématem „Bezpečnost obchodních vztahů“ na konferenci společnosti Linde Material Handling. Zjistěte, kde najít dostupné zdroje o vašem obchodním partnerovi. 

Přečtěte si více

DPH – zpřísnění požadavků na elektronická podání od 1. 1. 2016

V Poslanecké sněmovně bude v týdnu od 24. 11. 2015 v rámci 3. čtení projednávána novela zákona o dani z přidané hodnoty, která mění požadavky na elektronickou formu podávání daňových přiznání a hlášení k této dani. Navržená účinnost této novely je 1. ledna 2016.

 

Přečtěte si více

Obchodní podmínky INCOTERMS a jejich dopady do účetnictví

Jelikož většina společností má nastaveno účetní období shodně s kalendářním rokem, budou co nevidět společnosti řešit uzavírání účetních knih.

Přečtěte si více


TPA Horwath je jednou z předních poradenských společností v oblasti daní a auditu působící ve střední a jihovýchodní Evropě. Máme přibližně 1 000 zaměstnanců v České republice, Albánii, Bulharsku, Chorvatsku (exkluzivní obchodní partner), Maďarsku, Polsku, Rakousku, Rumunsku, Srbsku, Slovinsku a na Slovensku. TPA Horwath poskytuje služby zejména v oblasti daňového poradenství, auditu, oceňování, corporate finance a účetnictví.