Daňové novinky pro fyzické osoby od roku 2015

Poslanecká sněmovna schválila dne 24. září ve třetím čtení novelu zákona o daních z příjmů, o jejíž přípravě jsme vás informovali v předchozích vydáních našeho Newsletteru.

Přečtěte si více

Daňové novinky pro právnické osoby od roku 2015

Možnost „udělat z nedaňových nákladů daňové“ je dle současné úpravy zákona aplikována na náklady přímo související s výnosy, které ve stejném či předcházejícím zdaňovacím období ovlivnily výsledek hospodaření.

Přečtěte si více

Novela zákona o účetnictví – pokračování

V minulém vydání našeho Newsletteru jsme vás informovali o přípravě novely zákona o účetnictví. Nyní budeme pokračovat tím, že vymezíme kategorie účetních jednotek, které jsou do zákona zavedeny na základě požadavků směrnice Evropské unie.

Přečtěte si více

Neplnění povinností zveřejňovat účetní závěrku

Řada společností obdržela v poslední době od místně příslušného soudu dokument upozorňující na neplnění povinností dle zákona o veřejných rejstřících. Proto v následujícím článku stručně zrekapitulujeme a připomeneme tyto povinnosti.

Přečtěte si více

Novinky ve zdanění fondů

V rámci této novelizace zákona o daních z příjmů se v současné době platným zákonem stanovená 0% sazba daně z příjmů pro investiční fondy (účinná od 1. ledna 2015) zvyšuje na 5 % s tím, že pro tuto sazbu se bude kvalifikovat pouze tzv. základní investiční fond. 

Přečtěte si více

TPA Horwath v Rumunsku - speciální ocenění za účetní služby

Poté, co před třemi lety vyhrála společnost TPA Horwath v Rumunsku ocenění "Grand Prize", získala letos TPA Horwath v Rumunsku ocenění "Special Prize for 2014" v kategorii "velké společnosti". Ocenění bylo uděleno CECCARem, orgánem autorizovaných a certifikovaných účetních poradců v Rumunsku.

Přečtěte si více


TPA Horwath je jednou z předních poradenských společností v oblasti daní a auditu působící ve střední a jihovýchodní Evropě. Máme přibližně 1 000 zaměstnanců v České republice, Albánii, Bulharsku, Chorvatsku (exkluzivní obchodní partner), Maďarsku, Polsku, Rakousku, Rumunsku, Srbsku, Slovinsku a na Slovensku. TPA Horwath poskytuje služby zejména v oblasti daňového poradenství, auditu, oceňování, corporate finance a účetnictví.