TPA Horwath předala ocenění Gentlemanská firma roku společnosti BRISK Tábor

Společnost BRISK Tábor a. s. byla oceněna titulem Gentlemanská firma. Cenu převzal majitel firmy Ing. Mojmír Čapka z rukou Jana Struže, předsedy Sdružení CZECH TOP 100 a Rostislava Kuneše, generálního ředitele skupiny TPA Horwath na ekonomické konferenci „Úspěchy a otazníky změn české ekonomiky v posledním čtvrtstoletí“. 

Přečtěte si více

Náš klient Sonberk získal titul Vinařství roku 2013

Po pozornosti listů New York Times, Wall Street Journal nebo Financial Times se vinařství Sonberk dočkalo i prestižní domácí ceny. Stalo se absolutním vítězem soutěže Vinařství roku 2013. Tu vyhlásil letos popáté Svaz vinařů ČR.

 

Přečtěte si více

Nové interpretace Národní účetní rady

Jak jsme Vás informovali v únorovém vydání našeho Newsletteru, oslavila Národní účetní rada 15 let svého trvání. Rádi bychom Vás opět seznámili s novými interpretacemi, které byly schváleny v posledních měsících. Jedná se zejména o I-26 - Slevy z pořizovací ceny dlouhodobého hmotného majetku v účetních obdobích následujících po uvedení do užívání (u nabyvatele). 

Přečtěte si více

Autorské honoráře v roce 2014

Novinkou pro rok 2014 je, že se zvýšil limit pro zdanění autorských honorářů zvláštní sazbou daně (srážkovou daní) ze 7 000 Kč na 10 000 Kč měsíčně. Podstatné je, že jde o příjmy vyplacené jedním plátcem (tedy jedním nakladatelstvím, redakcí apod.) stejnému autorovi v úhrnu za kalendářní měsíc. 

Přečtěte si více

Předložit soudu vlastní a kvalitní znalecký posudek je klíčem k úspěchu

Čerstvý rozsudek Nejvyššího soudu České republiky 26 Cdo 3928/2013 dal účastníkům řízení do ruky silnou zbraň. Jasně totiž vyložil ustanovení občanského soudního řádu obsažené v § 127a. Podle tohoto ustanovení má účastník řízení právo na základě vlastní úvahy předložit soudu znalecký posudek případně i revizní znalecký posudek na posudek vyžádaný soudem nebo jiným účastníkem. 

Přečtěte si více


TPA Horwath je jednou z předních poradenských společností v oblasti daní a auditu působící ve střední a jihovýchodní Evropě. Máme přibližně 1 000 zaměstnanců v České republice, Albánii, Bulharsku, Chorvatsku, Maďarsku, Polsku, Rakousku, Rumunsku, Srbsku, Slovinsku a na Slovensku. TPA Horwath poskytuje služby zejména v oblasti daňového poradenství, auditu, oceňování, corporate finance, účetnictví a správy nemovitostí.