TPA Horwath: Jana Skálová a Jiří Hlaváč daňovými hvězdami roku

Dva partneři poradenské skupiny TPA Horwath byli vyhlášeni nejlepšími daňovými specialisty roku 2014. Jana Skálová, partnerka TPA Horwath, byla oceněna jako největší daňová osobnost v komerční daňové sféře. Jiří Hlaváč, partner TPA Horwath, byl zvolen daňovou hvězdou pro fúze a akvizice.

Přečtěte si více

Komparativní analýza zdanění mezd a platů 2014 aneb v jakém státě byli zaměstnanci nejméně zatíženi odvody do státní kasy

Než se začneme zamýšlet, jak ušetřit na daních v roce 2015 je vhodné podívat se na rok 2014 a spočítat si, kolik jsme procentuálně odváděli z měsíčních mezd a platů do státní pokladny na dani a odvodech pojistného.

Přečtěte si více

Komparace daně z převodu nemovitostí

Čím blíže k západu, tím dráž, čím blíže k východu, tím levněji. Řada našich klientů přemýšlí nad koupí nemovitosti u našich sousedů

Přečtěte si více

Novela směrnice EU o mateřských a dceřiných společnostech

Rádi bychom vás informovali, že v rámci boje proti daňovým únikům došlo ke změně směrnice EU o mateřských a dceřiných společnostech a bylo do ní vloženo závazné ustanovení, které má korporátním skupinám bránit ve vyhýbání se daňovým povinnostem a v agresivním daňovém plánování.

Přečtěte si více

Růst aktivit M&A v německy mluvícím regionu

Z počtu a souhrnného objemu M&A transakcí v německy mluvících zemích za první pololetí roku 2014 je zřejmé, že trh v oblasti fúzí a akvizic v tomto regionu ožívá

Přečtěte si více


TPA Horwath je jednou z předních poradenských společností v oblasti daní a auditu působící ve střední a jihovýchodní Evropě. Máme přibližně 1 000 zaměstnanců v České republice, Albánii, Bulharsku, Chorvatsku (exkluzivní obchodní partner), Maďarsku, Polsku, Rakousku, Rumunsku, Srbsku, Slovinsku a na Slovensku. TPA Horwath poskytuje služby zejména v oblasti daňového poradenství, auditu, oceňování, corporate finance a účetnictví.