Novela zákona o účetnictví

Aktuálně připravilo Ministerstvo financí novelu zákona o účetnictví, jejímž hlavním cílem je transpozice směrnice 2013/34/EU ze dne 26. června 2013 o ročních účetních závěrkách, konsolidovaných účetních závěrkách a souvisejících zprávách některých forem podniků.

Přečtěte si více

Náš real estate tým se zúčastní dvou nadcházejících real estate akcí

CEDEM

Naši experti se zúčastní panelové diskuse CEE Real Estate konference CEDEM, která se bude konat 23. - 24. září ve Slovanském domě v Praze. 

EXPO REAL

Zúčastníme se také evropského nemovitostního veletrhu Expo Real v Mnichově, který se bude konat ve dnech 6. - 8. října 2014. CEE real estate tým bude prezentovat síť TPA Horwath. Těšíme se na setkání s Vámi. 

Přečtěte si více

TPA Horwath se přestěhovala do nových prostor

Vážení obchodní partneři, dovolujeme si Vám oznámit, že se skupina TPA Horwath přestěhovala z ulice Mánesova 917/28, Praha 2 - Vinohrady na novou adresu Antala Staška 2027/79, Praha 4 - Krč (budova Budějovická alej). Všechny naše telefonní linky zůstávají stejné. Zároveň se stěhováním došlo ke změně sídla u všech společností naší skupiny.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přečtěte si více

Osvobození od daně z nabytí nemovitých věcí u nových staveb

Dne 20. srpna 2014 vydalo GFŘ Informaci k uplatnění osvobození od daně z nabytí nemovitých věcí u nových staveb (dále jen Informace). Dle zákonného opatření Senátu o dani nabytí nemovitých věcí č.340/2013 Sb. je od daně z nabytí osvobozeno první úplatné nabytí pozemku nebo stavby sloužící pro bydlení. 

Přečtěte si více

Právo stavby a daň z nabytí nemovitých věcí

Dne 20. srpna 2014 vydalo Generální finanční ředitelství Informaci k aplikaci zákonného opatření Senátu č.340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí při nabytí práva stavby. Právo stavby je věcným právem stavebníka (tj. oprávněného z práva stavby) mít na cizím pozemku nebo pod jeho povrchem stavbu. 

Přečtěte si více

Jmenování znalce k ocenění jmění při přeměně

Rok 2014 přinesl revoluční změny soukromého práva. Některým zejména kontroverzním novinkám se věnovalo poměrně hodně pozornosti. V záplavě těchto zpráv se ovšem poněkud zapomnělo na některé další změny, které je dobré znát, zejména pokud se chystáte na realizaci přeměny, tj. například fúze nebo rozdělení.

Přečtěte si více


TPA Horwath je jednou z předních poradenských společností v oblasti daní a auditu působící ve střední a jihovýchodní Evropě. Máme přibližně 1 000 zaměstnanců v České republice, Albánii, Bulharsku, Chorvatsku (exkluzivní obchodní partner), Maďarsku, Polsku, Rakousku, Rumunsku, Srbsku, Slovinsku a na Slovensku. TPA Horwath poskytuje služby zejména v oblasti daňového poradenství, auditu, oceňování, corporate finance, účetnictví a správy nemovitostí.

 

Archiv

Akce

Září
23

CEDEM 2014

Slovanský dům

Říjen
6

EXPO REAL 2014

Messe München/ICM

Všechny události