Změny v zákonných opravných položkách k pohledávkám

Zákonem č. 267/2014 Sb. byl novelizován nejen zákon o daních z příjmů, ale také zákon o rezervách a řada dalších zákonů. Na novinky v zákoně o rezervách se podrobněji podíváme, protože mají zpětnou účinnost

Přečtěte si více

Návrh zákona o prokazování původu majetku

Odbornou veřejností nyní „hýbe“ návrh zákona o prokazování majetku, který připravilo Ministerstvo financí. Zákon by měl nabýt účinnosti dne 1. 1. 2016 a dle našeho názoru se zcela zásadním způsobem promítne především do života fyzických osob.

Přečtěte si více

Nová interpretace Národní účetní rady ke srovnatelnosti účetních informací

S příchodem prosince se přibližuje i termín sestavování účetních závěrek, a proto je vhodné si připomenout novou interpretaci Národní účetní rady ke srovnatelnosti účetních závěrek (najdete ji na webu www.nur.cz pod označením I-30).

Přečtěte si více

Převodní ceny – finální znění přílohy k přiznání k dani z příjmů právnických osob

V pátek 28. listopadu 2014 česká daňová zpráva zveřejnila finální verzi formuláře týkajícího se transakcí se spřízněnými osobami. Formulář je povinou přílohou k přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období začínající od 1. 1. 2014. 

Přečtěte si více

Růst aktivit M&A v německy mluvícím regionu

Z počtu a souhrnného objemu M&A transakcí v německy mluvících zemích za první pololetí roku 2014 je zřejmé, že trh v oblasti fúzí a akvizic v tomto regionu ožívá

Přečtěte si více


TPA Horwath je jednou z předních poradenských společností v oblasti daní a auditu působící ve střední a jihovýchodní Evropě. Máme přibližně 1 000 zaměstnanců v České republice, Albánii, Bulharsku, Chorvatsku (exkluzivní obchodní partner), Maďarsku, Polsku, Rakousku, Rumunsku, Srbsku, Slovinsku a na Slovensku. TPA Horwath poskytuje služby zejména v oblasti daňového poradenství, auditu, oceňování, corporate finance a účetnictví.