TPA Horwath se přestěhovala do nových prostor

Vážení obchodní partneři, dovolujeme si Vám oznámit, že se skupina TPA Horwath přestěhovala z ulice Mánesova 917/28, Praha 2 - Vinohrady na novou adresu Antala Staška 2027/79, Praha 4 - Krč (budova Budějovická alej). Všechny naše telefonní linky zůstávají stejné. Zároveň se stěhováním došlo ke změně sídla u všech společností naší skupiny.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přečtěte si více

Zpřísnění v oblasti cen mezi spojenými osobami

Specializovaný finanční úřad („SFÚ“) zaslal svým daňovým subjektům Dotazník k transakcím uskutečňovaným se spojenými osobami ve zdaňovacím období roku 2013. Dle našeho názoru je důvodem aktivity státní správy souvislost s obavami z možného krácení daní a daňových úniků

Přečtěte si více

Investiční pobídky – aktuální stav

Od 1. července 2014 začala platit nová pravidla Evropské komise pro regionální podporu. Tímto datem tak České republice klesá maximální možná míra veřejné podpory ve formě investičních pobídek. Konkrétně se jedná o snížení míry podpory ze 40 % na 25 % pro velké podniky, nižší podporu mohou očekávat i střední a malé podniky, které však častěji než investiční pobídky využívají dotace ze strukturálních fondů EU.

Přečtěte si více

Nová interpretace Národní účetní rady

Na svém červnovém zasedání schválila Národní účetní rada interpretaci I – 29 Opravy chyb, změny v účetních odhadech a změny v účetních metodách. Tato interpretace navazuje na nové ustanovení účetní vyhlášky o Jiném výsledku hospodaření minulých let a má za cíl vysvětlit odlišnosti mezi pojmy „chyba“ (ve smyslu „významná chyba“), „účetní odhad“, „oprava chyby“, „změna odhadu“ nebo „změna metody“.

Přečtěte si více

Sleva důchodcům za rok 2014 vrácena

Dne 10. července rozhodl Ústavní soud o návrhu skupiny senátorů Senátu České republiky na zrušení části ustanovení zákona o daních z příjmů, která nepřiznává nárok na slevu na dani pro poplatníky pobírající k 1. 1. daného zdaňovacího období starobní důchod. Ústavní soud shledal toto ustanovení jako protiústavní.

Přečtěte si více

Povinné vykazování transakcí se spojenými osobami již za zdaňovací období 2014

Již za zdaňovací období 2014 se očekává zavedení nové Přílohy k daňovému přiznání k dani z příjmů právnických osob. Jako součást přiznání k dani z příjmů právnických osob bude poplatník účastnící se transakcí se spojenými osobami povinen vyplnit přílohu obsahující informace o těchto transakcích.

Přečtěte si více


TPA Horwath je jednou z předních poradenských společností v oblasti daní a auditu působící ve střední a jihovýchodní Evropě. Máme přibližně 1 000 zaměstnanců v České republice, Albánii, Bulharsku, Chorvatsku (exkluzivní obchodní partner), Maďarsku, Polsku, Rakousku, Rumunsku, Srbsku, Slovinsku a na Slovensku. TPA Horwath poskytuje služby zejména v oblasti daňového poradenství, auditu, oceňování, corporate finance, účetnictví a správy nemovitostí.

 

Archiv

Akce

Září
17

Energy Tomorrow Cocktail

Summerstage Pavillon

Všechny události