TPA Horwath: Jana Skálová a Jiří Hlaváč daňovými hvězdami roku

Dva partneři poradenské skupiny TPA Horwath byli vyhlášeni nejlepšími daňovými specialisty roku 2014. Jana Skálová, partnerka TPA Horwath, byla oceněna jako největší daňová osobnost v komerční daňové sféře. Jiří Hlaváč, partner TPA Horwath, byl zvolen daňovou hvězdou pro fúze a akvizice.

Přečtěte si více

Zdanění bezúplatného příjmu z bezúročné zápůjčky na straně dlužníka

Novela zákona o daních z příjmů účinná od 1. ledna 2015 zavedla nový přístup ke zdanění bezúplatného příjmu plynoucího z přijaté bezúročné zápůjčky (dříve bezúročné půjčky).

Přečtěte si více

Zrušení rezervního fondu

S přípravou řádné účetní závěrky souvisí také příprava valné hromady, která ji bude schvalovat (musí se konat do 6 měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období) a která může rozhodovat o rozdělení zisku či jiných vlastních zdrojů společnosti.

Přečtěte si více

Nová úprava jednoduchého účetnictví

V předchozích vydáních našeho Newsletteru jsme vás informovali o plánované novela zákona o účetnictví. Dalším bodem, který je v ní obsažen, je opětné zavedení jednoduchého účetnictví do zákona o účetnictví.

Proč opětné zavedení? 

Přečtěte si více

Růst aktivit M&A v německy mluvícím regionu

Z počtu a souhrnného objemu M&A transakcí v německy mluvících zemích za první pololetí roku 2014 je zřejmé, že trh v oblasti fúzí a akvizic v tomto regionu ožívá

Přečtěte si více


TPA Horwath je jednou z předních poradenských společností v oblasti daní a auditu působící ve střední a jihovýchodní Evropě. Máme přibližně 1 000 zaměstnanců v České republice, Albánii, Bulharsku, Chorvatsku (exkluzivní obchodní partner), Maďarsku, Polsku, Rakousku, Rumunsku, Srbsku, Slovinsku a na Slovensku. TPA Horwath poskytuje služby zejména v oblasti daňového poradenství, auditu, oceňování, corporate finance a účetnictví.