TPA Horwath Gentlemanská firma 2016

Dne 16. 6. 2016 proběhne ve Španělském sále Pražského hradu slavnostní vyhlášení a předání cen CZECH TOP 100. V rámci vyhlášení 22. ročníku žebříčku 100 nejvýznamnějších firem v ČR bude udělena cena TPA Horwath Gentlemanská firma roku.

Přečtěte si více

TPA Horwath: konference Energy Tomorrow – obnovitelné zdroje a energetická efektivnost

Poradenská skupina TPA Horwath uspořádala již popáté konferenci Energy Tomorrow pod titulem „Energetická revoluce – Quo Vadis?“. Konference přinesla přehled událostí a zejména nastínila další rozvoj v oblasti obnovitelných zdrojů energie a energetické efektivnosti. Hlavním tématem byla profesionální výměna nápadů a vytvoření vzájemných kontaktů v  regionu střední a východní Evropy.  Jako jedny z nejdůležitějších kroků, které by měly být podle závěrů z konference realizovány, jsou další investice do výzkumu a vývoje a nutnost zvýšení energetické efektivity.

Přečtěte si více

Zdanění zahraničních zaměstnanců v České republice

Máte správně nastaveno zdanění Vašich zahraničních zaměstnanců?

Kdy nemůžete zahraničnímu zaměstnanci zpracovat roční zúčtování daně ze závislé činnosti? Nejste si jisti daňovou rezidenturou Vašeho zaměstnance? Potřebujete pomoci s daňovým přiznáním Vašich zahraničních zaměstnanců?

Přečtěte si více

11 zemí. 11 daňových systémů

TPA Horwath, jedna z předních poradenských společností v oblasti daní a auditu, vydala novou sérii publikací „Investing in… 2016“. Rok 2016 s sebou přinesl rozsáhlé změny v oblasti daní a sociálního pojištění v zemích střední a jihovýchodní Evropy. Brožury se věnují souhrnnému přehledu daňových systémů ve vybraných evropských zemích.

Přečtěte si více

Jan Soška se stal novým partnerem TPA Horwath

Řadu partnerů společnosti TPA  Horwath nově rozšířil v lednu 2016 Jan Soška. Na novou pozici přechází z daňového oddělení skupiny TPA Horwath. 

Přečtěte si více

TPA Horwath získala ocenění Nejžádanější zaměstnavatel v daních

TPA Horwath byla dvakrát oceněna v soutěži Daňař & daňová firma roku 2015. Poradenská společnost získala nejvyšší ocenění v kategorii Nejžádanější zaměstnavatel v daních a Daňová hvězda v oblasti fúzí a akvizic.

 

Přečtěte si více

Jana Skálová, partnerka TPA Horwath, zvolena do Prezídia Komory daňových poradců ČR

Ing. Jana Skálová Ph.D., partnerka TPA Horwath, byla na Valné hromadě Komory daňových poradců ČR znovu zvolena do Prezídia KDP ČR. Valná hromada proběhla 6. 11. 2015 a nové devítičlenné Prezidium pak ze svého středu zvolilo Ing. Petru Pospíšilovou za novou prezidentku Komory a za viceprezidenta byl zvolen Ing. Martin Tuček. 

Přečtěte si více

Změny v osvobození příjmu z prodeje podílu na společnosti s ručením omezeným

Česká podnikatelská veřejnost si zvykla, že příjem z prodeje podílu na společnosti s ručením omezeným je od daně osvobozen, je-li splněn časový test 5 let, tedy přesahuje-li doba mezi nabytím podílu a jeho úplatným převodem dobu 5 let.

Přečtěte si více

Kde zjistit veřejně dostupné informace o Vašem obchodním partnerovi?

Jiří Hlaváč, partner společnosti TPA Horwath, vystupoval s tématem „Bezpečnost obchodních vztahů“ na konferenci společnosti Linde Material Handling. Zjistěte, kde najít dostupné zdroje o vašem obchodním partnerovi. 

Přečtěte si více

DPH – zpřísnění požadavků na elektronická podání od 1. 1. 2016

V Poslanecké sněmovně bude v týdnu od 24. 11. 2015 v rámci 3. čtení projednávána novela zákona o dani z přidané hodnoty, která mění požadavky na elektronickou formu podávání daňových přiznání a hlášení k této dani. Navržená účinnost této novely je 1. ledna 2016.

 

Přečtěte si více

Obchodní podmínky INCOTERMS a jejich dopady do účetnictví

Jelikož většina společností má nastaveno účetní období shodně s kalendářním rokem, budou co nevidět společnosti řešit uzavírání účetních knih.

Přečtěte si více


TPA Horwath je jednou z předních poradenských společností v oblasti daní a auditu působící ve střední a jihovýchodní Evropě. Máme přibližně 1 000 zaměstnanců v České republice, Albánii, Bulharsku, Chorvatsku (exkluzivní obchodní partner), Maďarsku, Polsku, Rakousku, Rumunsku, Srbsku, Slovinsku a na Slovensku. TPA Horwath poskytuje služby zejména v oblasti daňového poradenství, auditu, oceňování, corporate finance a účetnictví.